Category Kundupplevelse

På kundupplevelsebloggen får du tips om hur du på olika sätt kan optimera din verksamhet genom ett kundfokuserat arbete.

Skapa en bra kundupplevelse – 8 snabba tips

Här på Kundupplevelsebloggen kan du som arbetar med eller är intresserad av kundupplevelse läsa om hur organisationer kan öka lönsamheten genom kunskap om kunders drivkrafter och beteenden.

Har din organisation definierat ordet kundupplevelse? Se inlägget;

ETNOGRAFI – ett effektivt sätt att skapa en genuin kundrelation.

The Difference Between a Customer Journey and a Customer Storyboard

Vill du ta reda på hur ditt företag kan öka förståelsen kring era kunders beteenden?

Hur skapar du en bra kundupplevelse? Här ges 7 snabba tips på hur ditt företag kan öka antalet lojala kunder genom rätt metoder.

Steve Jobs förstod redan år 1997 vikten av kundupplevelse, en av de nyckelfaktorer som skulle göra honom och Apple till ett av världens mest framgångsrika företag.

‘Du måste börja med kundupplevelsen och sedan arbeta dig tillbaka mot teknologin.’

VAD VILL DU LÄSA OM HÄR PÅ BLOGGEN?